להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ניצול פרטי של זום מסחרי | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

גאונים וראשונים (5)

אחרונים (1)

פוסקי זמננו (1)

אגרות משה: העתקת קלטות

אגרות משה ד, או"ח מ אות יט
המשך

פסיקת הרב רימון (1)

הכרעת הרב רימון

הפסיקה על שימוש פרטי בזום
המשך

מאמרים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות מדעיים ומחקריים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאגרי מידע וסיכומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו