להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ניצול פרטי של זום מסחרי | מקורות

תוספות על שימוש ברכוש אחר

כהדיוט מדעת דמי – פ"ה דדעת שכינה איכא וקשה דשלא מדעתו לאו דוקא אלא אורחיה דמילתא נקט וה"ה מדעתו אלא נראה כהדיוט מדעת דמי כלומר דדעת שכינה איכא שלא יהנה אדם בלא מעילה.

מקורות קרובים

Avatar

אגרות משה: העתקת קלטות

אגרות משה ד, או"ח מ אות יט

Avatar

רמב"ם על גזל בדבר מופשט

רמב"ם מכירה כב, יד