להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

תוספות על נהנה וחסר מעט

ויהבי להו ליתמי דבר מועט – ומחמת כן חייב לשלם מה שנהנה אף על פי שלא חיסר כל כך וכן מוכח כולה שמעתין כדאמרינן לעיל משום שחרוריתא דאשייתא.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים