להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

קדושת כלאיים

לא תזרע כרמך כלאים
פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם.

רש"י: "כל דבר הנתעב על האדם,
בין לשבח כגון הקדש,בין לגנאי כגון איסור,
נופל בו לשון קדש".

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)