להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ניצול פרטי של זום מסחרי | מקורות

ירושלמי על דבר שנוהגים למחול

ואינו אסור משום גזל כהדא ר"ש בר כהנה הוה מסמיך לר' לעזר עברון על חד כרם א"ל אייתי לי חד קיסם מחצד שיניי חזר ואמר ליה לא תיתי לי כלום אמר דאין אייתי כל בר נש ובר נש מיעבד כן הא אזיל סייגא דגוברא

מקורות קרובים

Avatar

אגרות משה: העתקת קלטות

אגרות משה ד, או"ח מ אות יט

Avatar

רמב"ם על גזל בדבר מופשט

רמב"ם מכירה כב, יד