להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

התוקף המשפטי של היתר המכירה | מקורות

חוק המקרקעין – יחודי לענין שמיטה

עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה שנעשתה
באישור מועצת הרבנות הראשית או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך,
תהיה תקפה . . .אף אם היא לזמן,
ותהיה נגמרת אף בלא רישום.

מקורות קרובים

Avatar

דברי חיים על תוקף המכירה

דברי חיים או"ח ב, לז