Login
In order to get your User name and Password
Register here

מי מחליט? | Resources

חוסר הנהגה – תגובה לרב אריאל

תגובתו של הרב אריאל, למאמר שדן בצדדים הלכתיים שונים של שימוש במכונית אוטונומית בשבת,
כי יש “להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא”
מהווה דוגמא לאופן בו מתמודד החלק השמרני בהנהגת הציונות הדתית בימינו עם המציאות.
“בא לא נדבר” על זה היה המוטו לגבי מיניות,
לגבי פגיעות מיניות ולגבי הומוסקסואליות בחברה הדתית.
לפעמים הוסיפו “אצלנו זה לא קיים”. בסוף התברר שזה שקר.
יש פגיעות מיניות ויש דתיים הומואים, וכיום כל קהילה בוחרת כיצד להתייחס אליהם
במקום שתהיה תפיסה מאוחדת המעוגנת בדיון מעמיק.

להמשך קריאה לחץ כאן

Related Sources

Avatar

הדילמה המוסרית

פטריק לין - TedEd