להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ניצול פרטי של זום מסחרי | מקורות

הכרעת הרב רימון

למעשה, חברת הזום קיבלה תשלום כללי כנגד כמות מסוימת של קישורים, ובתמורה לכך היא מאשרת למשרד החינוך להשתמש בקישורי זום בכל שעות היממה. מעיון בתנאים המופיעים באתר החברה לא מצאנו כל איזכור לכך שהרישיון מוגבל לעיסוק בתכני הלמידה, ואדרבה, מקריאת התנאים וההגבלות המופיעים באתר נראה שהם מאשרים שימוש בזום גם לצרכים פרטיים, ובתנאי שבעל הקישור משתתף במפגש ולא מוסר את הקישור לחבריו על מנת שיארגנו לעצמם מפגשי זום, וכפי שמודגש בתנאים של חברת הזום.

לאור זאת, אין מקום לחשש של גזל או פגיעה אחרת בחברת זום במקרה של שימוש פרטי בקישור (עם זאת, אם מקליטים את המפגש, יש לוודא שההקלטה נשמרת בענן הפרטי ולא בענן של זום כי יש לכך השפעה על תפיסת המקום בענן).

פרט לכך, נראה שגם אין לחוש שמא יש כאן פגיעה או גזל ממשרד החינוך או מבית הספר. כיוון שהשימוש הוא מעבר לשעות פעילות בית הספר ואינו פוגע בלמידה של הכיתה בשום צורה שהיא, מסתבר שאנשים אינם מקפידים על דבר זה, וכבר אמרנו שכאשר אנשים לא מקפידים – מותר להשתמש בלא רשות, ובמציאות כמו של זום גם ממידת חסידות אין צורך להחמיר בזה.

מקורות קרובים

Avatar

אגרות משה: העתקת קלטות

אגרות משה ד, או"ח מ אות יט

Avatar

רמב"ם על גזל בדבר מופשט

רמב"ם מכירה כב, יד