להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

דינו של עציץ נקוב

עציץ נקוב הרי זה כארץ – דמאי א, ה.

התולש מעציץ נקוב חייב – שבת צה, א