Login
In order to get your User name and Password
Register here

איסור זריעה בשמיטה | Resources

דינו של עציץ נקוב

עציץ נקוב הרי זה כארץ – דמאי א, ה.

התולש מעציץ נקוב חייב – שבת צה, א