להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ניצול פרטי של זום מסחרי | מקורות

אגרות משה: העתקת קלטות

מי שעושה טייפ מדברי תורה ואוסר להעתיקו בדבר אחד שעשה טייפ מדברי תורה
וכותב שאוסר לעשות מטייפ שלו עוד טייפס ודאי אסור
כי הוא ענין שוה כסף ועשה הטייפ להרויח מזה שאחרים שירצו יצטרכו לשלם לו
שא"כ ליכא משום מדת סדום,
וממילא כיון שהוא חפצו אין רשאין ליקח אותו להשתמש בו שלא ברשות,
ואף כשלא שמעו ממנו שאינו נותן רשות
אסור להעתיק ממנו בסתמא כל זמן שלא הרשה בפירוש…
אבל לעשות טייפ אחר מטייפ אחד שלא ברשות הוא איסור גזל.

מקורות קרובים

Avatar

אגרות משה: העתקת קלטות

אגרות משה ד, או"ח מ אות יט

Avatar

רמב"ם על גזל בדבר מופשט

רמב"ם מכירה כב, יד