Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

<a href="http://lev.sugia.net/issue/%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/" target="_blank">נפש מפני נפש</a>

נפש מפני נפש

קדימויות , במי לפגוע?
כנסו כאן

<a href="http://lev.sugia.net/issue/%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%98/" target="_blank">מי מחליט?</a>

מי מחליט?

המדינה? סמכות תורנית? היצרנים?

כנסו כאן

יעילות / ריאליות

יעילות / ריאליות

האם שיקול פיקו”נ מזערי גובר על כל שיקול של כדאיות כלכלית כמו מהירות התנועה בכבישים , עקיפות שלא על פי החוק וכדו’. –
החמרה מיותרת בכללי תכנון התוכנה, תביא שוק שחור ולא בטיחותי שיחליף את התוכנות המקוריות.

האחריות הנזיקית

האחריות הנזיקית

על בעל הרכב? על היצרן?

ספקות מול סטטיסטיקה

ספקות מול סטטיסטיקה

מערכות האוטונומיות פועלות על פי חישובים סטטיסטיים (מה הסיכוי שתתרחש הפגיעה/ תהיה קטלנית וכו’ ) – כיצד משווים אותם לדיני הספקות התורניים?

sources

Summary

הנושא של מכוניות אוטונומיות הולך ותופס תאוצה וחשיבות בשנים האחרונות .

הוא נושא בתוכו מגוון רחב של סוגיות : משפטיות , אתיות, טכנולוגיות, כלכליות ועוד .

זוהי סוגיית על שמפנה מתוכה לכל סוגיות המשנה הקשורות בתחום זה .

אלו כוללות בין השאר :

1. הדחיפות בהפעלתן כדי לצמצם את האבידות בנפש וגוף

2. אחריות המשפטית : על החברה , המתכנת, הבעלים , הנהג ?

The Edited Issue

    Main Sources