להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

 • עורך

  שביתת האדם או האדמה ? שביתת האדם או האדמה ? (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  ניתן לשאול האם השמיטה חלה רק על החקלאי היהודי, או כשגם אם יהודים לא עובדים בה יש עליה מצווה לשבות. ניתן לשאול האם השמיטה חלה רק על החקלאי היהודי, או כשגם אם יהודים לא עובדים בה יש עליה מצווה לשבות. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  ספר החינוך מלמד שאין רק איסור על האדם לעבוד בשמיטה, אלא יש מצוות עשה חיובית לשבות בשמיטה. לא מספיק ברור… ספר החינוך מלמד שאין רק איסור על האדם לעבוד בשמיטה, אלא יש מצוות עשה חיובית לשבות בשמיטה. לא מספיק ברור מדבריו כיצד אמורים לקיים את מצוות העשה הזאת. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מדברי האבן עזרא נראה שהמצווה הזו מתבטאת בחובה של האדמה לשבות בשמיטה, ולכן אסור ליהודי לתת לגוי לעבד את האדמה… מדברי האבן עזרא נראה שהמצווה הזו מתבטאת בחובה של האדמה לשבות בשמיטה, ולכן אסור ליהודי לתת לגוי לעבד את האדמה שלו בשמיטה. כך גם הבין המנחת חינוך. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  אולם למעשה רבים מהאחרונים, ובראשם הרב קוק כתבו שהמצווה היא שהאדם ישבות ולא הקרקע, וזה רק הידור שגם הקרקע תשבות… אולם למעשה רבים מהאחרונים, ובראשם הרב קוק כתבו שהמצווה היא שהאדם ישבות ולא הקרקע, וזה רק הידור שגם הקרקע תשבות אם הדבר אפשרי. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  בשיטת הרמב"ם ניתן להתלבט, מפני שבהלכות הוא מדגיש שהחובה היא שהאדם ישבות, אולם בכותרת הנושא הוא כותב שהמצווה על האדם. בשיטת הרמב"ם ניתן להתלבט, מפני שבהלכות הוא מדגיש שהחובה היא שהאדם ישבות, אולם בכותרת הנושא הוא כותב שהמצווה על האדם. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  השלכות החקירה האם המצווה על האדם או האדמה השלכות החקירה האם המצווה על האדם או האדמה (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  הרב צבי פסח פרנק כתב שגם שאלת הזריעה בגרמא בשמיטה תלויה בשאלה האם קיימת מצוות עשה שהקרקע תשבות, כי אם… הרב צבי פסח פרנק כתב שגם שאלת הזריעה בגרמא בשמיטה תלויה בשאלה האם קיימת מצוות עשה שהקרקע תשבות, כי אם יש חובה שגם היא תשבות, אז יש לאסור גם זריעה שלא מתבצעת באופן ישיר. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  לאור המצווה של הקרקע לשבות לפי חלק מהפוסקים, קבע הרב אוירבך שאדם שגר בבניין ויש להם גינה משותפת, ושאר הדיירים לא… לאור המצווה של הקרקע לשבות לפי חלק מהפוסקים, קבע הרב אוירבך שאדם שגר בבניין ויש להם גינה משותפת, ושאר הדיירים לא מוכנים לשמור את השמיטה, עליו להפקיר את חלקו בגינה, ורק לאחר השמיטה יוכל לזכות בה מחדש. כך גם יפקיר את חלקו בגינה אם משכיר את הבית עם הגינה לאחר, והוא לא רוצה להפקיר אותה. דין דומה מצאנו לגבי מי שרוצה להינצל מכך שבהמתו תעבוד בשבת. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  נחלקו המנחת חינוך והרב אוירבך האם כאשר אדם זורע לפני השמיטה והצמח משריש בשמיטה עצמה, הוא עובר על העשה של ושבתה הארץ. המנחת… נחלקו המנחת חינוך והרב אוירבך האם כאשר אדם זורע לפני השמיטה והצמח משריש בשמיטה עצמה, הוא עובר על העשה של ושבתה הארץ. המנחת חינוך סבר שכאשר הצמח משריש בארץ בזמן השמיטה, היא מפרה את העשה של השביתה. אולם הרב אוירבך כתב שכאן כולם יאסרו, מפני שההשרשה היא תוצאה של מעשי האדם. (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  יסודות השמיטה בתורה ובחז''ל יסודות השמיטה בתורה ובחז''ל (צפיה בדעה במקור)