להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

sources

בסוגיה זו ננתח את המקורות  השונים בתורה העוסקים בשמיטה .

נשווה את המטרות, האיסורים והמצוות השונות בכל אחד מהמקראות

ואת הקשר ביניהם

 • עורך

  בתוך פרשת כי תשא, התורה מצווה על איסור מלאכה בשבת, ואז מוסיפה גם את המילים 'בחריש ובקציר תשבות'. נחלקו תנאים… בתוך פרשת כי תשא, התורה מצווה על איסור מלאכה בשבת, ואז מוסיפה גם את המילים 'בחריש ובקציר תשבות'. נחלקו תנאים בגמרא מה כוונת התורה בציווי זה, כאשר לדעת ר' ישמעאל הכוונה לאיסור מלאכה בשבת, ולדעת ר' עקיבא התורה באה לאסור חרישה בשמיטה. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  נאמרו כמה הסברים כיצד ר' עקיבא למד שבפסוק מדבר על השמיטה. רש"י הסביר שלא ייתכן שהתורה תתייחס לחרישה בשבת, שהרי ידוע… נאמרו כמה הסברים כיצד ר' עקיבא למד שבפסוק מדבר על השמיטה. רש"י הסביר שלא ייתכן שהתורה תתייחס לחרישה בשבת, שהרי ידוע כבר שהיא נאסרה. היד רמ"ה הסביר שר' עקיבא מפרש גם את תחילת הפסוק כעוסק בשמיטה (ימים=שנים). (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  לקראת השיעור ביום שלישי הקרוב , העלינו כאן את המקראות שבהם מופיעה השמיטה בתורה ראו כאן  נבקשכם ללמוד  את המקורות הנ"ל… לקראת השיעור ביום שלישי הקרוב , העלינו כאן את המקראות שבהם מופיעה השמיטה בתורה ראו כאן  נבקשכם ללמוד  את המקורות הנ"ל ולענות בקצרה על שלושת השאלות שלהלן כמו כן אתם מאוד מוזמנים להגיב זה לזה על תשובותיכם (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות המקראיים כאן ?   מה ההבדלים בין מטרות השמיטה לפי כל אחד מהמקורות המקראיים כאן ?   (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות המקראיים כאן? מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות המקראיים כאן? (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות המקראיים כאן האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות המקראיים כאן (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  שמיטה - הפקעת האדם או המלך? שמיטה - הפקעת האדם או המלך? (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  המנחת חינוך הסתפק בשאלה האם מי שמגדיר את השדה כמופקרת זה הפקרה של האדם מדעתו, או שעצם העובדה שהתורה ציוותה… המנחת חינוך הסתפק בשאלה האם מי שמגדיר את השדה כמופקרת זה הפקרה של האדם מדעתו, או שעצם העובדה שהתורה ציוותה על כך מגדירה את השדה כמופקרת. נפקא מינא יש בשאלה האם יש להפריש מעשרות מפירות שביעית שלא הופקרו (הפקר פטור ממעשרות). המבי"ט נטה לומר שהפקרת התורה מספיקה לזה ולכן השדה פטורה ממעשרות, ואילו הבית יוסף טען שהיא חייבת היות והאדם לא הפקיר. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  השלכה נוספת של חקירה זו היא השאלה האם האדם צריך להפקיר את השדה בפיו. הרב משה פיינשטיין למד מדברי הרמב"ם שצריך… השלכה נוספת של חקירה זו היא השאלה האם האדם צריך להפקיר את השדה בפיו. הרב משה פיינשטיין למד מדברי הרמב"ם שצריך להפקיר בפה, ומכאן שהאדם צריך להיות אקטיבי בתהליך ההפקר. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  המשנה מביאה מחלוקת האם מותר או צריך לומר תודה לבעלים על אכילת פירות שביעית. בנוסף, הרמב"ם קבע שמי שנועל את כרמו בשמיטה כדי… המשנה מביאה מחלוקת האם מותר או צריך לומר תודה לבעלים על אכילת פירות שביעית. בנוסף, הרמב"ם קבע שמי שנועל את כרמו בשמיטה כדי שאחרים לא ייכנסו עובר על מצוות עשה. כיצד לדעתם יש לנהוג כיום, האם הבעלים צריך להשאיר את הגינה פתוחה כל השנה? נסו להוכיח זאת מדברי המשנה. מה דעתכם על הצעת החזון איש בנידון? (צפיה בדעה במקור)