להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

בנימין הורוביץ

בנימין הורוביץ

ניצול פרטי של זום מסחרי

האם מותר שימוש פרטי של זום שברישיון משרד החינוך?

קורונה ביום כיפור

האם מי שנדבק בקורונה מחוייב לצום או לאכול?

חייך קודמים או סומקא דדמך?

האם חייב אדם להקריב את חייו למען הצלת חיי זולתו?

דיון המשך במכונות הנשמה

דיון שהתפתח בעקבות הדיון המרכזי