להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

עורך

עורך

פירות קדושת שביעית ?

האם עדיף להמנע מלאוכלם ולהעדיף פירות אחרים?

בשר מתורבת – היבטים הלכתיים

היבטים הלכתיים ואתיים של כניסת הבשר המתורבת לשוק המזון

ניצול פרטי של זום מסחרי

האם מותר שימוש פרטי של זום שברישיון משרד החינוך?

איסור זריעה בשמיטה

בסוגיה נלמד את יסודות איסור הזריעה בשמיטה ואת פרטי ההלכה האקטואליים המשתלשלים ממנה

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה

בסוגיא נלמד את עיקרי איסורי המלאכות בשנת השמיטה, הן מהתורה והן מדברי חכמים

תעדוף חולים במחלקות קורונה

כיצד לנהוג במחסור במיטות כאשר נאלצים לתעדף חולה אחד על חברו

חייך קודמים או סומקא דדמך?

האם חייב אדם להקריב את חייו למען הצלת חיי זולתו?

דמו של מי אדום יותר?

סוגיית הגמרא והשלכותיה

הסוגיות התלמודיות

דיון וניתוח הסוגיות התלמודיות הקשורות לתעדוף החולים במצב של מחסור