להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

מקרא (2)

קדושת כלאיים

דברים כב, ט ורש"י שם
המשך

חז"ל (8)

מקורות על קדושת פירות שביעית

מקורות חז"ל על קדושת שביעית
המשך

בזיון פירות שביעית

ירושלמי שביעית ח, ב
המשך

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)
המשך

מניעת טומאה בפירות שביעית

תוספתא שביעית ו, ט וערוה"ש כד, טו
המשך

פוסקי זמננו (2)

חזון איש על מצווה באכילה

חזון איש שביעית יד, י
המשך

הרב קוק על נטילת ידים

שבת הארץ, קונטרס אחרון כה
המשך

פסיקת הרב רימון (2)

מאמרים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

פרסומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות מדעיים ומחקריים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאגרי מידע וסיכומים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו