להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

רודף שנעשה נרדף

רודף שנעשה נרדף מהו להציל את הרודף בנפשו של נרדף
גדול שנעשה קטן מהו להציל את הגדול בנפשו של קטן.
התיב ר' ירמיה והתנינן יצא ראשו ורובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש
ר' יוסי בי ר' בון בשם רב חסדא שנייא היא תמן שאין את יודע מי הרג את מי.

לפירוש קרבן העדה לחצו כאן

תלמוד ירושלמי, סנהדרין פרק ח הלכה ט

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה