להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

תירוץ הרב קוק על שיטת הרמב"ם

שבכלל נטיעה כלולים שני אופני הנטיעה, נטיעת עץ ע"י ענף ושרש הנשתל בקרקע, וגם ע"י גרעין או פרי שהם מוציאים את האילן. ונטיעה זו, שע"י גרעין או פרי פשוט שהיא נקראת זריעה לגבי איסור שביעית.

מבוא לשבת הארץ ד

 

סוגיות קשורות

מקורות קרובים