להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

תוספתא על קדושת שביעית

שמן של שביעית, אין סכין אותו בידיים טמאות.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים