להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

תוספתא על נטילת ידים

שמן של שביעית, אין סכין אותו בידיים טמאות.