להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

תוספות על הקושי באכילת פירות שמיטה

ואין מספר לדינים ולאיסורים
שיש בפירות שביעית
שצריך לנהוג בהן קדושת שביעית!

 

תוספות סוכה לט, א

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)