להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

תוספות על אופי קידושי אשה

פשטא דמילתא: מקודשת לי,
מיוחדת לי,
ומזומנת לי.
תוספות קידושין ב, ב

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)