להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בשר מתורבת – היבטים הלכתיים | מקורות

שחיטת בשר שנוצר מספר יצירה

בשל"ה דף ש"ג כתב דבהמה שנבראת ע"י ספר יצירה כמו דמצינו בגמרא דברא עגלא תילתא בכל ערב שבת מותר לאכלו בעודו חי וזה היה מעשה השבטים שהביא יוסף דבתם רעה אל אביהם שאכלו אמ"ה כי יוסף סבר שהיא בהמה גמורה ע"ש ונראה דמ"מ אסור לאכלו בלא שחיטה מדרבנן משום מראית עין כדלעיל סי' י"ג גבי בן פקועה בן ט' חי שהפריס ע"ג קרקע ונוהג בזה כל הדינים הנאמרים שם.

מקורות קרובים

Avatar

אופן הכנת בשר מתורבת

סקירה של האפשרויות השונות שיש כיום

Avatar

הצורך בשינוי משק הבשר

מתוך מחקרים עדכניים על תעשיית הבשר