להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

שו"ת הר צבי על זריעה במכונה

יש לדון, דבכל שינוי איזה שהוא, בין בגוף הזריעה בארץ ובין שיש שינוי רק בפעולתו כדי להביאה לידי מלאכת זריעה, כבר יצא מכלל אב.

שו"ת הר צבי, או"ח א, רא