להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

רש"י על מצוות תוספת שביעית

דעל כרחך אף על גב דרישא דקרא בשבת קאי, דכתיב "ששת ימים תעבוד", סיפיה אשביעית קאי, דאי אשבת – חריש וקציר הוא דאסור, שאר מלאכות מי שרו?!

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים