להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

רש"י על מצוות תוספת שביעית

דעל כרחך אף על גב דרישא דקרא בשבת קאי, דכתיב "ששת ימים תעבוד", סיפיה אשביעית קאי, דאי אשבת – חריש וקציר הוא דאסור, שאר מלאכות מי שרו?!

סוגיות קשורות

מקורות קרובים