להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

רמב"ם על תולדות בשביעית

אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה… ולמה פרטן הכתוב, לומר לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב, ועל שאר התולדות שבעבודת הארץ, עם שאר האבות שלא נתפרשו בעניין זה, אינו לוקה עליהן, אבל מכין אותו מכת מרדות.

רמב"ם שמיטה א, א-ב