להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

רמב"ם על שביתת הארץ

מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר ושבתה הארץ שבת לה'… וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה.

רמב"ם שמיטה א, א

לעומת הכותרת: "שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה"

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד