להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

רמב"ם על שביתת הארץ

מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית שנאמר ושבתה הארץ שבת לה'… וכל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה.

רמב"ם שמיטה א, א

לעומת הכותרת: "שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה"

סוגיות קשורות

מקורות קרובים