להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

רמב"ם על נטיעת אילנות

אין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק… ואם עשה … בשביעית מכין אותו מכת מרדות.

רמב"ם שמיטה א, ה

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד