להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

רמב"ם על נטיעת אילנות

אין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק… ואם עשה … בשביעית מכין אותו מכת מרדות.

רמב"ם שמיטה א, ה

סוגיות קשורות

מקורות קרובים