להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

רמב"ם על איסור נעילת החצר

כל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית, ביטל מצוות עשה.

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים