להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

רמב"ם על אילנות סרק

אין נוטעין בשביעית אפילו אילן סרק