להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

דמי פירות שביעית

"יובל היא קודש תהיה לכם "
מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת דמיה.
אי מה קודש תופס את דמיו ויוצא לחולין,
אף שביעית תופסת דמיה ויוצאה לחולין ?!
תלמוד לומר: "תהיה",
בהוייתה, תהא.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים