להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

קדושת נטע רבעי

ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים לה'.

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)