להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

קדושת נטע רבעי

ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים לה'.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים