להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

קדושת כלאיים

לא תזרע כרמך כלאים
פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם.

רש"י: "כל דבר הנתעב על האדם,
בין לשבח כגון הקדש,בין לגנאי כגון איסור,
נופל בו לשון קדש".

סוגיות קשורות

מקורות קרובים