להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מצוות תוספת שביעית

"בחריש ובקציר תשבֹּת" – רבי עקיבא אומר: אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר "שדך לא תזרע" וגו', אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. רבי ישמעאל אומר: מה חריש רשות אף קציר רשות – יצא קציר העומר שהוא מצווה.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים