להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

מעוברת – אין דוחין נפש מפני נפש

האשה שהיא מקשה לילד
מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים
מפני שחייה קודמין לחייו
יצא רובו
אין נוגעין בו
שאין דוחין נפש מפני נפש

משנה מסכת אהלות פרק ז משנה ו

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה