להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

מניעת טומאה בפירות שביעית

שמן של שביעית אין סכין אותו בידים טמאות.

ערוה"ש: שיש בהן קצת קדושה

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)