להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מניעת טומאה בפירות שביעית

שמן של שביעית אין סכין אותו בידים טמאות.

ערוה"ש: שיש בהן קצת קדושה

סוגיות קשורות

מקורות קרובים