להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

מנחת חינוך על מצוות שביתת הארץ

ובשמיטה אם עושה עבודת הארץ, כגון שחורש שדהו או זורע או קוצר ע"י גוי, נהי דהלא תעשה של עבודת הארץ אינו, כי הכל כתוב לנוֹכֵחַ – 'שדך לא תזרע'; אך בעשה עובר בכל עבודת קרקע אפילו ע"י אחרים, דכתיב 'שבת שבתון יהיה לארץ', 'ושבתה הארץ', מבואר גזירת הכתוב דהארץ תשבות.

מנחת חינוך קיב

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד