להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

מגילת אסתר ברמב"ם – אין מצווה

נראה לי כי מה שלא מנאה הרב [הרמב"ם] הוא לפי שמה שדרשו חכמים 'לאכלה ולא לסחורה' אין פירושו שיהא מצווה באכילתם, רק 'לאכלה' הותר לכם, ולא לעשות בהם סחורה.

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)