להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מגילת אסתר ברמב"ם – אין מצווה

נראה לי כי מה שלא מנאה הרב [הרמב"ם] הוא לפי שמה שדרשו חכמים 'לאכלה ולא לסחורה' אין פירושו שיהא מצווה באכילתם, רק 'לאכלה' הותר לכם, ולא לעשות בהם סחורה.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים