להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

מבי"ט על הפרשת מעשרות מפירות שלא הופקרו

דאטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקירה בשנת השמיטה יתחייב במעשר?! הא רחמנא אפקריה לארעיה!

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים