להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מבי"ט על הפרשת מעשרות מפירות שלא הופקרו

דאטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקירה בשנת השמיטה יתחייב במעשר?! הא רחמנא אפקריה לארעיה!

סוגיות קשורות

מקורות קרובים