להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

ירושלמי על קדושת שביעית

"כי יובל היא קודש תהיה לכם…"
– מה היא קודש,
אף תבואתה קודש.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים