להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

ירושלמי על אילנות סרק

נוטעין אילן סרק בשביעית (ירושלמי שביעית ד, ד).

ר"ש סירלאו:

שלא אסרה תורה אלא למאכל, דומה ל"שדך לא תזרע", שזריעה היא באוכל, ודומה ל"לא תזמור" שהוא בכרם.