להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בשר מתורבת – היבטים הלכתיים | מקורות

יצירת בשר באמצעות ספר יצירה

כדרב חנינא ורב אושעיא. כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה, ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.

מקורות קרובים

Avatar

אופן הכנת בשר מתורבת

סקירה של האפשרויות השונות שיש כיום

Avatar

הצורך בשינוי משק הבשר

מתוך מחקרים עדכניים על תעשיית הבשר